ניהול סיכוניםממונה בטיחות אשניהול בטיחות וגיהות בענף הבנייההבטיחות שלך זו המקצועיות שלנו...הדרכות בטיחות

אודות


רשת בטיחות  חרטה על דגלה את המטרה לחולל שינוי בתחום הבטיחות

והגהות במקומות עבודה. רשת בטיחות  מספקת שירותי בטיחות, גהות

ברמה מקצועית ובאיכות שירות גבוהה במיוחד. בין השירותים שמעניקה

רשת בטיחות, שירותי ממונה בטיחות בעבודה, ממונה בטיחות אש,

הדרכות בטיחות, הדרכת עבודה בגובה, כתיבת נוהלים, הקמת מערכי

חירום, הכנת תיק שטח, הכנת תוכנית לניהול הבטיחות, הכנת תוכנית

בטיחות אש, יעוץ ארגונומיה , רישוי עסקים ואיכות סביבה. 

תפריט דף הבית טלפון