ניהול סיכוניםממונה בטיחות אשניהול בטיחות וגיהות בענף הבנייההבטיחות שלך זו המקצועיות שלנו...הדרכות בטיחות

ממונה בטיחות בעבודה

אדם מיומן בתחומי הבטיחות והגהות במקומות עבודה, בעל אישור כשירות ממשרד הכלכלה המתמנה ע"י המעביד לממונה בטיחות, הגיהות ובריאות העובדים  במפעל. משגיח ומפקח על תהליכי ותנאי העבודה, ציוד, ביצוע הדרכות בטיחות לעובדי המפעל, וזאת כדי להבטיח עמידה בדרישות תקנות הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
 
מי נדרש למינוי ממונה בטיחות
תקנות הבטיחות בעבודה (חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו), קובעות שכל חברה מעל 50 עובדים נדרשת להעסיק ממונה בטיחות בעבודה
מפקח עבודה אזורי מטעם משרד הכלכלה יכול לקבוע כי יש למנות ממונה בטיחות בארגון מסוים על סמך הסיכונים הרבים הקיימים בו. 
מקום עבודה/ ארגון הרוצה לעלות את רמת הבטיחות יכול למנות ממונה בטיחות באופן עצמאי.

 

יתרונות מינוי ממונה בטיחות
⦁    יעוץ צמוד למנהל/ מנכ"ל המפעל בנושא הבטיחות והגהות, לעמידה בדרישות החוק.
⦁    צמצום תופעת התאונות בעבודה והפגיעה בבריאות העובדים ובעלי עניין אחרים.
⦁    מניעת נזקים והפרעות לפעילות שוטפת וליצור.
⦁    שיפור אקלים ארגוני ויחסי עבודה.
⦁    חסכון כלכלי בהפסד ימי עבודה ופרמיות ביטוח.

 

רשת בטיחות תעניק פתרון מקיף למפעל/ ארגון בנושאים הבאים:
⦁    בניית תוכנית בטיחות שנתית הכוללת לוחות זמנים לביצוע.
⦁    הכנת תוכנית הדרכות בטיחות שנתית.
⦁    ביצוע סקר סיכונים ומפגעים במפעל/ ארגון.
⦁    קיום וארגון ועדת בטיחות מפעלית 8 פעמים בשנה בהתאם לחוק ארגון הפיקוח.
⦁    כתיבת הוראות בטיחות (למכונות, עמדות עבוד, פעילויות וכו').
⦁    הקמת מערך חירום הכולל: הקמת צוות חירום וביצוע תרגיל שנתי.
⦁    עבודה מול רשויות (פיקוד העורף, כיבוי אש, איכות הסביבה וכו').
⦁    יעוץ בנושא אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים.
⦁    הדרכות עובד חדש.
⦁    ליווי מפקח עבודה בעת סיוריו במפעל/ ארגון.
⦁    פעילויות נוספות בהתאם לצרכי המפעל/ ארגון.

תפריט דף הבית טלפון