ניהול סיכוניםממונה בטיחות אשניהול בטיחות וגיהות בענף הבנייההבטיחות שלך זו המקצועיות שלנו...הדרכות בטיחות

תאונות עבודה


בירור נסיבות תאונות עבודה

במקרים שבהם קרו תאונות עבודה או שאחד העובדים, או יותר, חלה במחלת מקצוע, על ממונה הבטיחות לחקור את התאונה, להעלות על הכתב את הממצאים ואת המסקנות, להפיק לקחים ולהציע למעביד פעולות וצעדים שימנעו את הישנות התאונות. נוסף על כך, עליו ליידע את העובדים על התאונה ועל הלקחים שהופקו ולהדריך אותם איך למנוע תאונות חוזרות.

 
תפריט דף הבית טלפון