ניהול סיכוניםממונה בטיחות אשניהול בטיחות וגיהות בענף הבנייההבטיחות שלך זו המקצועיות שלנו...הדרכות בטיחות

תוכנית בטיחות אש


תכנית בטיחות אש

לכל בנין (חדש או קיים), כנדרש בתקנה 11 א', המיועד לכל שימוש שהוא (מסחר, מגורים, תעשייה וכו') נדרש להגיש תוכנית בטיחות אש (נספח תיאור אמצעים) לשירותי כבאות והצלה, אשר תכלול תכנון מערכי בטיחות אש.
"רשת בטיחות", מתכננת ומבצעת תוכניות בטיחות אש – תכנון מערכי בטיחות אש, במצבים של בנייה חדשה או שיפוץ, על פי הוראות מכ"ר 532.

התוכנית כוללת מרכיבים של יציאות, חשמל ותאורה, מרחקי מילוט, עשן, מיזוג אויר, מערכות גילוי וכיבוי, מטפים, עמדות כיבוי וכדומה. כל זאת תוך כדי שמירה קפדנית על בטיחות באש.

התכנון מבוצע על פי דרישות חוק התכנון והבנייה ודרישות של שירותי כבאות והצלה ובתאום עם שירותי כבאות והצלה.

בסיום הפרויקט אחראית החברה להמציא את האישורים רלוונטיים, הנדרשים משירותי כבאות והצלה.

תוכנית בטיחות אש, מבוצעת על ידי יועץ בטיחות וכוללת מגוון רחב של אמצעים, כגון: מרכיבי דרך גישה ורחבת הערכות לרכב כיבוי והצלה, תיאור השימוש בקומה ותפוסה של כל קומה, דרכי מוצא מן הבניין, חלוקת הבניין לאגפי אש, עמידות של חלקי הבניין השונים ומרכיביו, סידורי שליטה בעשן מחלקי הבניין השונים, מיקום ציוד כיבוי אש, שלטי הכוונה בדרך המוצא ותאורת חירום, מיקום לוח חשמל ומערכות חירום ועוד.

נציב כבאות ראשי, פרסם מכ"ר 532, שהינו מפרט את הדרישות בעת הגשת תוכנית בטיחות אש.

תפריט דף הבית טלפון